«

Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ (ΧΑΡΤΟ) ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ (ΧΑΡΤΟ) ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ

Μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο στον ανωτέρω σύνδεσμο, αφού διαβάσετε τα παρακάτω:

«Γνωρίζω την Ευρώπη μέσα από τα (Χαρτο) Νομίσματά της-
€: ΕΝΑ Νόμισμα, ΠΟΛΛΑ Πρόσωπα»
Μια εργασία των μαθητ(ρι)ών των τμημάτων Β1 & Β3 της Β’ Γυμνασίου στα πλαίσια του Προγράμματος Teachers 4 Europe.

Οι μαθητές της Β’ Γυμνασίου (τμήματα Β1, Β3) στα πλαίσια του προγράμματος Teachers4Europe, και με γνώμονα το νόμισμα του Ευρώ, κατασκεύασαν 38 ψηφιακές αφίσες. Για τις περισσότερες αξιοποιήθηκε η υπηρεσία του Web 2.0 εργαλείου thinklink.
Κάθε μια διαφάνεια της παρουσίασης αυτής αφορά την ψηφιακή αφίσα ενός/μιας μαθητή/τριας, που το όνομα του/ης δημιουργού αναγράφεται στο πλαίσιο σε κάθε διαφάνεια.
ΟΙ Ψηφιακές Αφίσες χωρίζονται σε 3 μεγάλες κατηγορίες:
• Αφίσες που περιέχουν Γενικές Πληροφορίες για το ευρώ
• Αφίσες που αφορούν την Παραχάραξη- Κιβδηλεία και μέτρα προφύλαξης
• Αφίσες που περιέχουν πληροφορίες για τις Εθνικές όψεις όλων των χωρών της Ευρωζώνης, αλλά και για κάποιες εκτός.
Ειδικά οι τελευταίες:
όλες έχουν το video που κατασκευάστηκε κατά το αρχικό στάδιο της διερεύνησης των εθνικών όψεων της κάθε χώρας. Πληροφορίες για μια εθνική προσωπικότητα ή/και ένα εθνικό σύμβολο, ένα μουσικό κομμάτι διάσημου καλλιτέχνη της χώρας και όποια άλλη ενδιαφέρουσα πληροφορία που αφορά την προς διερεύνηση χώρα.

Οδηγίες.
Για να περιηγηθείτε στην εκάστοτε ψηφιακή αφίσα κάνετε κλικ στον κύκλο δίπλα από την ψηφιακή πινέζα.(Μπορείτε και να πατήσετε δεξί κλικ και «άνοιγμα σε νέα καρτέλα»). Θα σας ανοίξει η σελίδα που φιλοξενεί το δημιούργημα του/ης μαθητή/τριας.
Εκεί υπάρχουν εικονίδια-hot spots όπου κάνοντας κλικ πάνω τους βλέπετε την πληροφορία που αφορά το εικονίδιο.

Οι μαθητές του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου σας εύχονται Καλό Ταξίδι!

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ειρήνη Κουλέτση