↑ Επιστροφή σε ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η βιβλιοθήκη «Αλέξανδρος Γ. Σαρής»

Η βιβλιοθήκη του Βαρβακείου Πειραματικού Γυμνασίου φέρει την επωνυμία, «Αλέξανδρος Γ. Σαρής», ως ελάχιστο φόρο τιμής στον επί σαράντα τρία ολόκληρα χρόνια (1907-1951) υπηρετήσαντα στο σχολείο καθηγητή Αλέξανδρο Σαρή, δωρεά του οποίου άλλωστε είναι ο κεντρικός κορμός της. Η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει περίπου 6500 βιβλία, φυλλάδια και περιοδικά που έχουν εκδοθεί στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα, το προσωπικό αρχείο του Σαρή, καθώς και νέες εκδόσεις βιβλίων, σχολικά εγχειρίδια, cds, βιντεοκασέτες και εκπαιδευτικά λογισμικά.

Δράσεις:

Η βιβλιοθήκη λειτουργεί:

  • ως δανειστική για τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό
  • ως αναγνωστήριο για όσους θέλουν να μελετήσουν στο χώρο της το υλικό που επιλέγουν
  • ως χώρος έκθεσης εργασιών μαθητών, μουσειοσκευών…
  • για συναντήσεις με συγγραφείς και την παρουσίαση βιβλίων τους
  • ως χώρος ενημέρωσης μαθητών και εκπαιδευτικών για μαθητικούς διαγωνισμούς, συνέδρια, συμπόσια….
  • περιστασιακά, για τη διδασκαλία μαθημάτων