↑ Επιστροφή σε ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΠΕΣ

Ορισμός νέου Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠΕΣ) του σχολείου – 11 Μαρτίου 2016