↑ Επιστροφή σε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Εισαγωγή Μαθητών 2016-2017

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εισαγωγικές εξετάσεις κάλυψης μιας κενής θέσης Γ’ τάξης 2016-17

Σειρά κατάταξης υποψηφίων μαθητών για το σχολικό έτος 2016-17

Τελική κατάταξη υποψηφίων για την πλήρωση θέσης μαθητή Γ’ τάξης

Διαδικασία εγγραφής μαθητών Α’ τάξης σχολικού έτους 2016-2017

Οδηγίες για την ημέρα των εισαγωγικών εξετάσεων – Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016