↑ Επιστροφή σε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Κανονισμός

Βεβαίωση συγκατάθεσης γονέα κηδεμόνα για δημοσίευση φωτογραφικού υλικού

Ο νέος σχολικός κανονισμός είναι υπό διαμόρφωση με τη συμβολή όλης της σχολικής κοινότητας. Μέχρι την οριστικοποίησή του ισχύει ο παλιός. Μπορείτε να τον δείτε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Και να τον κατεβάσετε: