↑ Επιστροφή σε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Πρόγραμμα ΣΕΠΠΕ

Το πρόγραμμα ΣΕΠΠΕ – Αναδιάταξη σχολικού χώρου

Στο Βαρβάκειο Πειραματικό Γυμνάσιο εφαρμόζεται το πρόγραμμα ΣΕΠΠΕ «Aναδιάταξη Σχολικού Χώρου και Λειτουργικός Εκσυγχρονισμός της Σχολικής Μονάδας». Οι χώροι διδασκαλίας έχουν μετατραπεί από αίθουσες μαθητικών τμημάτων σε αίθουσες μαθημάτων. Έχει καταργηθεί δηλαδή η παραδοσιακή έννοια της σχολικής αίθουσας ως «τάξης» συγκεκριμένου τμήματος μαθητών και στη θέση της έχουν δημιουργηθεί ειδικά εξοπλισμένοι χώροι γνωστικών αντικειμένων ή γνωστικών περιοχών.

Ειδικότερα, διατίθενται τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας φιλολογικών μαθημάτων (Αρχαίων και Νέων Ελληνικών), μία αίθουσα Ιστορίας, μία Κοινωνικών Σπουδών, δύο Ξένων Γλωσσών, δύο Αισθητικής Αγωγής (Καλλιτεχνικών και Μουσικής), μία Πληροφορικής, μία Τεχνολογίας, δύο Μαθηματικών και δύο Εργαστηρίων Φυσικής και Χημείας. Υπάρχει ακόμη μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και μία Βιβλιοθήκη. Οι αίθουσες είναι άρτια εξοπλισμένες με όλα τα σύγχρονα μέσα διδασκαλίας (τηλεόραση, βίντεο, προβολείς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές), ενώ στα εργαστήρια Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας, στη Βιβλιοθήκη και την αίθουσα της Ιστορίας υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο. Έτσι, οι καθηγητές έχουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για να αναπτύξουν καινοτομικές μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας στα πλαίσια των ειδικών επιστημονικών απαιτήσεων του κάθε γνωστικού αντικειμένου.

Για να διευκολύνονται οι μαθητές, υπάρχουν στους διαδρόμους του δεύτερου ορόφου ειδικοί μεταλλικοί φοριαμοί, όπου οι μαθητές τοποθετούν τα προσωπικά τους αντικείμενα κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του ημερησίου προγράμματος διδασκαλίας. Έτσι, στις αίθουσες μεταφέρουν κάθε φορά μόνο τα απαραίτητα για κάθε μάθημα αντικείμενα.