↑ Επιστροφή σε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ώρες υποδοχής για γονείς

Ως ημέρα ενημέρωσης γονέων και κηδεμόνων για το σχολικό έτος 2018-19 έχει ορισθεί η Πέμπτη, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα, με εξαίρεση τους καθηγητές οι οποίοι την ημέρα αυτή διδάσκουν σε άλλο σχολείο και άρα έχει ορισθεί άλλη μέρα υποδοχής.

ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ