↑ Επιστροφή σε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ώρες ενημέρωσης γονέων-κηδεμόνων

Ως ημέρα ενημέρωσης γονέων και κηδεμόνων για το σχολικό έτος 2019-20 έχει ορισθεί η Τρίτη, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ