↑ Επιστροφή σε ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΦΕΚ 2016-2017 Μαθημάτων:

Α’ Γυμνασίου

Γλωσσική Διδασκαλία – 3 ώρες Νεοελληνική Λογοτεχνία – 2 ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα – 2 ώρες Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση – 2 ώρες Φυσική – 1 ώρα Βιολογία – 1 ώρα Γεωγραφία – 1 ώρα Οικιακή Οικονομία – 2 ώρες Ιστορία – 2 ώρες Θρησκευτικά – 2 ώρες Αγγλικά – 2 ώρες Γαλλικά / …

Δες τη σελίδα »

Β’ Γυμνασίου

Γλωσσική Διδασκαλία – 2 ώρες Νεοελληνική Λογοτεχνία – 2 ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα – 2 ώρες Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση – 2 ώρες Φυσική – 2 ώρες Χημεία – 1 ώρα Βιολογία – 1 ώρα Γεωγραφία – 2 ώρες Ιστορία – 2 ώρες Θρησκευτικά – 2 ώρες Αγγλικά – 2 ώρες Γαλλικά / Γερμανικά …

Δες τη σελίδα »

Γ’ Γυμνασίου

Γλωσσική Διδασκαλία – 2 ώρες Νεοελληνική Λογοτεχνία – 2 ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα – 2 ώρες Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση – 2 ώρες Φυσική – 2 ώρες Χημεία – 1 ώρα Βιολογία – 1 ώρα Ιστορία – 2 ώρες Κοινωνική και πολιτική Αγωγή – 2 ώρες Θρησκευτικά – 2 ώρες Αγγλικά – 2 ώρες …

Δες τη σελίδα »

Προγράμματα σπουδών ανά τάξη

Το Προεδρικό Διάταγμα για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο (ΥΠ’ ΑΡ. 126-11 Νοεμβρίου 2016) Αναγνώσεις 1.589

Δες τη σελίδα »