↑ Επιστροφή σε ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΦΕΚ 2016-2017 Μαθημάτων:

Α’ Γυμνασίου

Γλωσσική Διδασκαλία ? 3 ώρες Νεοελληνική Λογοτεχνία ? 2 ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ? 2 ώρες Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση ? 2 ώρες Φυσική ? 1 ώρα Βιολογία ? 1 ώρα Γεωγραφία ? 1 ώρα Οικιακή Οικονομία ? 2 ώρες Ιστορία ? 2 ώρες Θρησκευτικά ? 2 ώρες Αγγλικά ? 2 ώρες Γαλλικά / …

Δες τη σελίδα »

Β’ Γυμνασίου

Γλωσσική Διδασκαλία ? 2 ώρες Νεοελληνική Λογοτεχνία ? 2 ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ? 2 ώρες Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση ? 2 ώρες Φυσική ? 2 ώρες Χημεία ? 1 ώρα Βιολογία ? 1 ώρα Γεωγραφία ? 2 ώρες Ιστορία ? 2 ώρες Θρησκευτικά ? 2 ώρες Αγγλικά ? 2 ώρες Γαλλικά / Γερμανικά …

Δες τη σελίδα »

Γ’ Γυμνασίου

Γλωσσική Διδασκαλία ? 2 ώρες Νεοελληνική Λογοτεχνία ? 2 ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ? 2 ώρες Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση ? 2 ώρες Φυσική ? 2 ώρες Χημεία ? 1 ώρα Βιολογία ? 1 ώρα Ιστορία ? 2 ώρες Κοινωνική και πολιτική Αγωγή ? 2 ώρες Θρησκευτικά ? 2 ώρες Αγγλικά ? 2 ώρες …

Δες τη σελίδα »

Προγράμματα σπουδών ανά τάξη

Το Προεδρικό Διάταγμα για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο (ΥΠ’ ΑΡ. 126-11 Νοεμβρίου 2016)

Δες τη σελίδα »