↑ Επιστροφή σε ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΦΕΚ 2016-2017 Μαθημάτων:

Α’ Γυμνασίου

Γλωσσική Διδασκαλία → 3 ώρες Νεοελληνική Λογοτεχνία → 2 ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα → 2 ώρες Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση → 2 ώρες Φυσική → 1 ώρα Βιολογία → 1 ώρα Γεωγραφία → 1 ώρα Οικιακή Οικονομία → 2 ώρες Ιστορία → 2 ώρες Θρησκευτικά → 2 ώρες Αγγλικά → 2 ώρες Γαλλικά / …

Δες τη σελίδα »

Β’ Γυμνασίου

Γλωσσική Διδασκαλία → 2 ώρες Νεοελληνική Λογοτεχνία → 2 ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα → 2 ώρες Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση → 2 ώρες Φυσική → 2 ώρες Χημεία → 1 ώρα Βιολογία → 1 ώρα Γεωγραφία → 2 ώρες Ιστορία → 2 ώρες Θρησκευτικά → 2 ώρες Αγγλικά → 2 ώρες Γαλλικά / Γερμανικά …

Δες τη σελίδα »

Γ’ Γυμνασίου

Γλωσσική Διδασκαλία → 2 ώρες Νεοελληνική Λογοτεχνία → 2 ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα → 2 ώρες Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση → 2 ώρες Φυσική → 2 ώρες Χημεία → 1 ώρα Βιολογία → 1 ώρα Ιστορία → 2 ώρες Κοινωνική και πολιτική Αγωγή → 2 ώρες Θρησκευτικά → 2 ώρες Αγγλικά → 2 ώρες …

Δες τη σελίδα »

Προγράμματα σπουδών ανά τάξη

Το Προεδρικό Διάταγμα για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο (ΥΠ’ ΑΡ. 126-11 Νοεμβρίου 2016)

Δες τη σελίδα »