↑ Επιστροφή σε ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Β’ Γυμνασίου

Γλωσσική Διδασκαλία – 2 ώρες
Νεοελληνική Λογοτεχνία – 2 ώρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα – 2 ώρες
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση – 2 ώρες
Φυσική – 2 ώρες
Χημεία – 1 ώρα
Βιολογία – 1 ώρα
Γεωγραφία – 2 ώρες
Ιστορία – 2 ώρες
Θρησκευτικά – 2 ώρες
Αγγλικά – 2 ώρες
Γαλλικά / Γερμανικά – 2 ώρες
Φυσική Αγωγή – 2 ώρες
Τεχνολογία – 1 ώρα
Πληροφορική – 1 ώρα
Μουσική – 1 ώρα
Καλλιτεχνικά – 1 ώρα

Σύνολο ωρών υποχρεωτικού ωραρίου – 32 ώρες