↑ Επιστροφή σε ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Β’ Γυμνασίου

Γλωσσική Διδασκαλία → 2 ώρες
Νεοελληνική Λογοτεχνία → 2 ώρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα → 2 ώρες
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση → 2 ώρες
Φυσική → 2 ώρες
Χημεία → 1 ώρα
Βιολογία → 1 ώρα
Γεωγραφία → 2 ώρες
Ιστορία → 2 ώρες
Θρησκευτικά → 2 ώρες
Αγγλικά → 2 ώρες
Γαλλικά / Γερμανικά → 2 ώρες
Φυσική Αγωγή → 2 ώρες
Τεχνολογία → 1 ώρα
Πληροφορική → 1 ώρα
Μουσική → 1 ώρα
Καλλιτεχνικά → 1 ώρα

Σύνολο ωρών υποχρεωτικού ωραρίου → 32 ώρες