↑ Επιστροφή σε ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Γ’ Γυμνασίου

Γλωσσική Διδασκαλία ? 2 ώρες
Νεοελληνική Λογοτεχνία ? 2 ώρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ? 2 ώρες
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση ? 2 ώρες
Φυσική ? 2 ώρες
Χημεία ? 1 ώρα
Βιολογία ? 1 ώρα
Ιστορία ? 2 ώρες
Κοινωνική και πολιτική Αγωγή ? 2 ώρες
Θρησκευτικά ? 2 ώρες
Αγγλικά ? 2 ώρες
Γαλλικά / Γερμανικά ? 2 ώρες
Φυσική Αγωγή ? 2 ώρες
Τεχνολογία ? 1 ώρα
Πληροφορική ? 1 ώρα
Μουσική ? 1 ώρα
Καλλιτεχνικά ?> 1 ώρα

Σύνολο ωρών υποχρεωτικού ωραρίου ? 32 ώρες