«

»

Μαρ 09 2017

Συμμετοχή μαθητών μας στο 1ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης

Οι μαθητές της Α’ τάξης του σχολείου μας:

Βασιλόπουλος Ευθύμιος, Βλάμης Θεόδωρος, Γκούτης Παναγιώτης, Βουρλιώτης Ιωάννης, Βαργιάμη Ιωάννα (Α1), Σιδέρη Κωνσταντίνα, Σουφλή Αγγελική, Τριλυράκη Δανάη (Α4),

και οι μαθητές της Β’ τάξης:

Κώστας Γεώργιος-Αλέξανδρος (Β2), Σαρόγλου Γεώργιος (Β3), Σπυροπούλου Αθηνά (Β4)

παρουσιάζουν εργασίες τους στο 1ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης, που διοργανώνει το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», το Εργαστήριο Έρευνας για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών του Π.Τ.Δ.Ε. του Παν. Πατρών και η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ.), στις 10-11-12 /03/2017, στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών και στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος».

Οι εργασίες των μαθητών μας αξιολογήθηκαν και επιλέχθηκαν για παρουσίαση από την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου. Οι παρουσιάσεις των εργασιών θα γίνουν σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου.

Πρόσκληση:

Αφίσα Δράσεων: