Μηνιαίο αρχείο: Ιούλιος 2017

Ιούλ 03 2017

Τελικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων απόσπασης 2017-18

Ανακοινώνεται ο τελικός πίκακας μοριοδότησης των αιτήσεων απόσπασης για το σχολικό έτος 2017-18, κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων, από το ΕΠΕΣ του Βαρβακείου Πρότυπου Γυμνασίου. Ο τελικός πίνακας μοριοδότησης των αιτήσεων απόσπασης για το σχολικό έτος 2017-2018: Αναγνώσεις 61