«

»

Νοέ 29 2018

Ανακοίνωση

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Την Παρασκευή ξεκινά το 2ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης (30
Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2018) στο συνεδριακό κέντρο του ΕΚΕΦΕ
Δημόκριτος, Αγ Παρασκευή (βλέπε πρόγραμμα
http://www.scrs.edu.gr/el/static/schedule) στο οποίο συμμετέχουν
μαθητές και μαθήτριες από το ΒΠΓ. Συγκεκριμένα: πατήστε εδώ