«

»

Μαΐ 16 2018

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων με στοιχεία των υποψηφίων Α τάξης 2018-19

Κατάλογος υποψηφίων για την Α Τάξη 2018-19 του ΒΠΓ

Το αμέσως επόμενο διάστημα και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 24 Μαΐου 2018, οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία των υποψηφίων, όπως αυτά αναρτήθηκαν στον προηγούμενο κατάλογο και στην περίπτωση κάποιου λάθους να προσέλθουν στο Σχολείο για να ζητήσουν τη διόρθωσή του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΠΠΣ οι τελικοί πίνακες με τα στοιχεία των υποψηφίων θα αναρτηθούν στις 25-5-2018 και ώρα 13.00 αφού έχουν ολοκληρωθεί οποιεσδήποτε διορθώσεις.

Περαιτέρω λεπτομέρειες και οδηγίες για τη διενέργεια των εξετάσεων θα ανακοινωθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα του Βαρβακείου  Προτύπου Γυμνασίου.