«

»

Οκτ 09 2018

Οι μαθητές του ΒΠΓ μας ξεναγούν στο ιερό του Αμφιαράου στον Ωρωπό Αττικής

Οι μαθητές του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου μας ξεναγούν στο ιερό του Αμφιαράου στον Ωρωπό Αττικής … ελληνικά και αγγλικά

Η επιτυχής υλοποίηση της εκπαιδευτικής δράσης «Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα» στο ιερό του ήρωα, μάντη και θεραπευτή της αρχαιότητας Αμφιαράου τη σχολική χρονιά 2015-2016 είχε πολλαπλά μαθησιακά οφέλη. Η ομάδα των μαθητών/τριών που ανέλαβαν να ξεναγήσουν τους συμμαθητές τους αναζητώντας, καταρχάς, στοιχεία σε αξιόπιστες πηγές και στη συνέχεια μετατρέποντάς τα σε κείμενο, δεν αρκέσθηκαν μόνο στον ρόλο του ξεναγού, αλλά προχώρησαν και στον ρόλο του συντάκτη ενός οδηγού ξενάγησης για μαθητές υπό την καθοδήγηση των καθηγητριών φιλολόγων, Μ. Μπελογιάννη και Θ. Τριαντοπούλου.  Μια άλλη ομάδα μαθητών την επομένη σχολική χρονιά 2016-2017 υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας της αγγλικής γλώσσας, Σ. Ξυπολιά απέδωσαν τον οδηγό στην αγγλική γλώσσα. Το γεγονός ότι ο οδηγός ξενάγησης έχει ως αποδέκτες μαθητές δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ενηλίκους.

Σας τον παραδίδουμε στη μορφή του ηλεκτρονικού εντύπου μέσα από τον ακόλουθο υπερσύνδεσμο  https://www.calameo.com/read/004344225e21401f265f5  (ελληνική έκδοση)

https://www.calameo.com/read/004344225b927b89be68e (αγγλική έκδοση)

Καλή περιήγηση!