«

»

Δεκ 12 2020

Ανακοίνωση

Αγαπητοί γονείς/ κηδεμόνες,

στις δύσκολες ημέρες που διανύουμε, ο ρόλος του ψυχολόγου μέσα στη σχολική κοινότητα καθίσταται αναγκαίος. Η πρόσληψή μου ως ψυχολόγου στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο με χαροποιεί ιδιαιτέρως και ευελπιστώ, ότι από κοινού θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις της περιόδου.

Για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται έως τις διακοπές των Χριστουγέννων μπορούν να προσδιοριστούν εξ αποστάσεων συναντήσεις μαζί σας σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο για τη διερεύνηση των ιδιαίτερων αναγκών και την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής. Στο ίδιο διάστημα, οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε  υλικό που θα ανεβαίνει στην e-class  μου, με στόχο την ενημέρωσή  τους για διάφορα θέματα (π.χ. διαχείριση άγχους).

Όταν ανοίξουν τα σχολεία, θα υπάρξει πλέον η δυνατότητα διά ζώσης συναντήσεων με εσάς καθώς και τους μαθητές, με στόχο την παροχή  ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, αλλά και η διοργάνωση ομαδικών προγραμμάτων με μαθητές επί συγκεκριμένης θεματολογίας.

Με εκτίμηση,

Βαγγέλης Σαλαπάτας -ψυχολόγος