«

»

Ιούν 27 2017

Αποτελέσματα εισαγωγικών εξετάσεων στην Α’ Γυμνασίου σχολ. έτους 2017-2018

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της γραπτής δοκιμασίας για την πλήρωση 96 θέσεων στην Α? τάξη σχολικού έτους 2017-2018, του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου με φθίνουσα σειρά κατάταξης.

Τις επόμενες ημέρες, κάθε υποψήφιος θα έχει πρόσβαση στη βαθμολογία του, μέσω της εφαρμογής της ΔΕΠΠΣ με χρήση του κωδικού του. Περαιτέρω διαδικασία αναβαθμολόγησης δεν προβλέπεται.

Σύμφωνα με τη βαθμολογία τους, ισοβαθμούν οι μαθητές που έχουν σειρά κατάταξης από 89η έως και 99η. Για τις οκτώ θέσεις πλήρωσης (89η έως και 96η) θα γίνει κλήρωση μεταξύ των 11 αναφερθέντων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017 στις 2μμ στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο.

Επίσης, κλήρωση θα γίνει για τη σειρά επιλαχόντων μέχρι τον αριθμό κατάταξης 131 σε ομάδες.

Σχετικά με τη διαδικασία, που θα ακολουθήσει σας ενημερώνουμε ότι:

Οι εγγραφές θα γίνουν τις πρώτες ημέρες του Σεπτέμβρη. Η ακριβής διαδικασία και οι προθεσμίες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα μας στο τέλος του Αυγούστου.

Εάν κάποιοι από τους επιτυχόντες δεν επιθυμούν να φοιτήσουν, οι γονείς τους οφείλουν τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση μη αποδοχής της θέσης φοίτησης στο σχολείο μας. Στην περίπτωση αυτή οι κενές θέσεις θα διατεθούν στους επιλαχόντες κατά σειρά προτεραιότητας. Για την πιθανή αυτή περίπτωση και επειδή στους επιλαχόντες υπάρχουν ομάδες μαθητών που ισοβαθμούν (διαδοχικά 9, 7, 3, 5, 8) θα γίνει κλήρωση για την ανακατάταξη των πρώτων 35 επιλαχόντων κατά ομάδες αντίστοιχα.

Με ευθύνη του ΕΠΕΣ του σχολείου μας, η κλήρωση των ισοβαθμούντων επιλαχόντων θα διεξαχθεί στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο, επίσης την Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017 στις 2μμ παρουσία των ενδιαφερομένων κηδεμόνων των μαθητών. Η τελική κατάταξη των επιλαχόντων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Εκ μέρους του ΕΠΕΣ του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου.

Τα αποτελέσματα της γραπτής δοκιμασίας με φθίνουσα σειρά κατάταξης: