«

»

Ιούν 18 2020

Ενημέρωση για την εγγραφή της Γ Γυμνασίου στην Α Λυκείου

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

σας ενημερώνουμε ότι οι απόφοιτοι της Γ΄ τάξης σχολικού έτους 2019-20 του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου πρέπει να εγγραφούν αυτοδικαίως στην Α΄ τάξη του Προτύπου ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής για το σχολικό έτος 2020-21.

Για την εγγραφή των αποφοίτων δεν απαιτείται έγγραφη αίτηση των γονέων/κηδεμόνων, αλλά ηλεκτρονική αίτηση στην διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr  από 18 Ιουνίου 2020 και ώρα 09:00 έως και 2 Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59. Στην ηλεκτρονική αίτηση θα δηλώνεται η επιθυμία συνέχισης της φοίτησης σε «ίδιου τύπου» σχολείο επιλέγοντας το Πρότυπο ΓΕΛ της Βαρβακείου Σχολής.

Από τη Διεύθυνση του Β.Π.Γ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21