«

»

Απρ 05 2019

Βράβευση του ΒΠΓ με την ετικέτα σχολείου eTwinning

Στις 15-3-2019 το ΒΠΓ βραβεύτηκε με την ετικέτα σχολείου eTwinning για το σχολικό έτος 2019-2020.

Τα σχολεία eTwinning έχουν ηγετικό ρόλο στον κόσμο του προγράμματος eTwinning, καθώς, έχοντας αναγνωρίσει την σημασία και τις αξίες της δράσης, την έχουν ενσωματώσει στις πολιτικές του σχολείου, στην πρακτική και στην επαγγελματική ανάπτυξη.

Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων eTwinning συνεργάζονται, ενώνοντας τις δυνάμεις τους, με σκοπό την παροχή ευρύτερης και πλουσιότερης εκπαιδευτικής εμπειρίας στους μαθητές τους.

Έτσι, τα σχολεία eTwinning αποτελούν σχολεία-πρότυπα που εμπνέουν και καθοδηγούν και άλλα σχολεία να φτάσουν στο δικό τους επίπεδο. Μέσω της διαδικασίας αυτής διασφαλίζουν την προσπάθεια για αλλαγή στην εκπαίδευση με σκοπό οι νέοι να διαπαιδαγωγούνται και να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι, καλύτεροι μαθητές και πιο ενεργοί πολίτες.

Για την κατάθεση της αίτησης συνεργάστηκαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας Σοφία Ξυπολιά και Αίγλη Κούτρα.