«

»

Απρ 09 2020

Ανακοίνωση

Ενημερώνουμε τους γονείς των μαθητών που προτίθενται να πάρουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις της Α΄ τάξης για το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο ότι θα προχωρήσουμε σε άμεση ανάρτηση της σχετικής εγκυκλίου μόλις αυτή παραληφθεί από το σχολείο μας.