«

»

Μαΐ 23 2019

Το σχολείο μας φιλοξένησε τη 2η διακρατική συνάντηση του έργου Erasmus+

 

 

 

 

 

Την εβδομάδα 13-17 Μαΐου 2019, το σχολείο μας, στο πλαίσιο της 2ης διακρατικής συνάντησης «Intangible Culture – Traditional Songs and Dances», φιλοξένησε μαθητές και εκπαιδευτικούς από τις πέντε χώρες – εταίρους (Ρουμανία -συντονιστής, Πορτογαλία, Ιταλία, Τουρκία και Ισλανδία) του έργου Erasmus+ 2018-1-RO01-KA229-049468 «The ABC of Wonders: knowing our heritage».
Για πέντε ολόκληρες ημέρες οι μαθητές και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί ήρθαν σε επαφή με το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και βίωσαν την καθημερινότητα του σχολείου μας, ενώ ανέπτυξαν και διάφορες δραστηριότητες σχετικές με την θεματική της συνάντησης.
Όλες οι αποστολές αναχώρησαν για τις χώρες τους αποκομίζοντας τις καλύτερες εντυπώσεις από το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο και τη φιλοξενία που προσέφεραν οι γονείς των μαθητών της παιδαγωγικής ομάδας του έργου, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά.
Οι υπεύθυνοι καθηγητές της παιδαγωγικής ομάδας
Α. Κούτρα-συντονίστρια, Γ. Αναστασόπουλος, Σ. Γελαδάκη, Ε. Λαλιώτου, Ν. Λεονταρίδου, Δ. Τριαντοπούλου

Διακρατική Erasmus+