«

»

Μαΐ 15 2019

Το σχολείο μας φιλοξενεί τη 2η διακρατική συνάντηση του έργου Erasmus+

 

 

Την εβδομάδα 13 – 17/05/2019 το σχολείο μας, φιλοξενεί τη 2η διακρατική συνάντηση του έργου Erasmus+ 2018-1-RO01-KA229-049468 με τίτλο «The ABC of Wonders: knowing our heritage» με τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών από τις χώρες – εταίρους του προγράμματος: Ρουμανία (συντονιστής), Πορτογαλία, Ιταλία Τουρκία και Ισλανδία.