«

»

Οκτ 31 2018

Αποτελέσματα επιλογής για συμμετοχή στην παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος Erasmus+ 2018

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων, αναρτήθηκαν σήμερα στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου τα ονόματα των μαθητών/-τριών που έχουν επιλεγεί για να συμμετέχουν στην παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος Erasmus+ 2018-1-RO01-KA229-049468_3 «The ABC of Wonders – knowing our heritage». Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος, στην ομάδα εντάχθηκαν 28 άτομα για το σχολικό έτος 2018-2019. Οι 11 επιλαχόντες/-ούσες θα ενταχθούν, κατά προτεραιότητα, το σχολικό έτος 2019-2020, εφόσον το επιθυμούν.

Η πρώτη συνάντηση της παιδαγωγικής ομάδας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1/11/2018 και ώρα 13:30-15:00 στην αίθουσα 208.

Εκ μέρους της παιδαγωγικής ομάδας του προγράμματος

Η Διευθύντρια

Σ. Γελαδάκη