«

»

Σεπ 17 2019

Το σχολείο μας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ «Shrink your Ecological Footprint”

Το σχολείο μας αποτελεί ακόμη μια φορά μέλος της κοινότητας των σχολείων της Ευρώπης μέσω της συμμετοχής του ως εταίρου στη σύμπραξη Erasmus+ με κωδικό 2019-1-ES01-KA229—065738_3 και τίτλο: «Shrink your Ecological Footprint». Στη σύμπραξη συμμετέχουν τα σχολεία  IESO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ της Ισπανίας (σχολείο-συντονιστής της σύμπραξης), Zakladni skola, Uhersky Brod,Na Vysluni 2047, okres Uherske Hradiste της Τσεχίας, Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych της Πολωνίας και Hagalidskolan της Σουηδίας. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει δύο έτη (2019-2021).

Αντικείμενο του προγράμματος είναι να εκπονηθεί από κοινού με τα σχολεία-εταίρους ένα σχέδιο δράσης που θα συμβάλει στην ευαισθητοποίηση της περιβαλλοντικής συνείδησης των κοινοτήτων μέσα και γύρω από τα σχολεία με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος με διάφορους τρόπους. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες με τους μαθητές από τις χώρες – εταίρους, να δουλέψουν ομαδοσυνεργατικά, να επισκεφθούν τα σχολεία των εταίρων, αλλά και να φιλοξενήσουν τους ευρωπαίους μαθητές.

Την υλοποίηση του προγράμματος έχει αναλάβει μία παιδαγωγική ομάδα, η οποία αποτελείται από τη Διευθύντρια του σχολείου μας, Σόνια Γελαδάκη, και τους εκπαιδευτικούς Γιάννη Μπαρτσώκα και Σοφία Ξυπολιά.