«

»

Απρ 07 2018

Συμμετοχή του ΒΠΓ στην αναβίωση του ιστορικού πειράματος του Ερατοσθένη

Την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018, από τις 12:34 μ.μ. έως και 12:55 μ.μ. στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο , οι μαθητές της Β τάξης, πραγματοποιήσαμε με επιτυχία ένα από τα 10 ομορφότερα και πιο πρωτότυπα πειράματα στην ιστορία της Επιστήμης: μετρήσαμε την περίμετρο της Γης ακολουθώντας τη σκέψη του Ερατοσθένη, όπως 2200 χρόνια πριν.

Το σχετικό σφάλμα στην εκτίμηση της ακτίνας και της περιμέτρου της Γης υπολογίσθηκε σε 1, 45 % περίπου. http://eclass.sch.gr/modules/document/?course=G485203

Η αντίστοιχη εκτίμηση των παραπάνω μεγεθών από τον Ερατοσθένη, με τα μέσα που εκείνος διέθετε στην εποχή του, εκτιμάται σε 15,7% περίπου.

Η δραστηριότητα έγινε στα πλαίσια σχετικής δράσης των ΕΚΦΕ υπό την αιγίδα της ΠΑΝΕΚΦΕ, του ΕΑΑ και του Υπουργείου Παιδείας, με το συντονισμό της καθηγήτριας Μαθηματικών κ. Κουλέτση και τη συνεργασία των καθηγητών κ.κ. Γιαλλούση, Θάνου, Κουρκουλέα, Μπαρτσώκα και Παπανικολάου.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τη δραστηριότητα