«

Ιαν 09 2021

Εθνική Ετικέτα Ποιότητας για eTwinning έργο του σχολείου μας

Το σχολείο μας έλαβε την Εθνική και Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας για τη συμμετοχή του στο έργο eTwinning World 2.0” κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στο ευρωπαϊκό έργο H2020 «Open Schools for Open Societies – OSOS», οι μαθητές από τα τμήματα Γ1, Γ3 και Γ4 (προχωρημένο επίπεδο στο μάθημα Αγγλικών) συνεργάστηκαν με μαθητές από την Ισπανία, την Ιταλία και τη Σλοβακία με σκοπό τη διερεύνηση περιβαλλοντικών προβλημάτων των περιοχών τους και την από κοινού πρόταση λύσεων και τρόπων αντιμετώπισης.

Το τελικό προϊόν του έργου βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://vimeo.com/426589960

Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές!

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Βασιλική Οικονομίδου (Αγγλικής, ΠΕ06)