«

»

Μαΐ 25 2019

Εισαγωγή μαθητών/τριών σε πειραματικά και πρότυπα σχολεία για το σχολ. έτος 2019-2020

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2019-2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία για τη σχολική χρονιά 2019-2020 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 27 Μαΐου έως 4 Ιουνίου.

Τα δικαιολογητικά των φυσικώς αδυνάτων που θέλουν να κάνουν αίτηση για εισαγωγή στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο θα παραλαμβάνονται από το σχολείο μας από 04/06/2019 έως 06/06/2019.

Στο αριθμ. 1638/τ.B’/13.5.2019 Φ.Ε.Κ. έχει δημοσιευθεί η με αρ.
πρωτ. 67563/Δ6/30-4-2019 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές
ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020».

Για πληροφορίες και αιτήσεις μπορείτε να εισέρχεστε στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Π.Π.Σ

http://depps.minedu.gov.gr

Οι εξετάσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια (Α΄ Τάξη) θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019.