«

»

Μαΐ 23 2019

Πρόγραμμα εξετάσεων Μαΐου – Ιουνίου 2019

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Πέμπτη 30 Μαΐου Τρίτη 4 Ιουνίου Τετάρτη 5 Ιουνίου Πέμπτη 6 Ιουνίου
8.15 -10.15 10.30 – 13.30 8.15 – 10. 15 10.30 -13.30 8.15 –10.15 10.30 – 13.30 8.15 – 10. 15 10.30 – 12.30

ΦΥΣΙΚΗ –Α ΤΑΞΗ

ΓΛΩΣΣΑ – Γ ΤΑΞΗ ΦΥΣΙΚΗ – Β ΤΑΞΗ ΓΛΩΣΣΑ – Α ΤΑΞΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – Α ΤΑΞΗ ΓΛΩΣΣΑ – Β ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – Α ΤΑΞΗ ΦΥΣΙΚΗ – Γ ΤΑΞΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ-Β ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – Γ ΤΑΞΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – Γ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – Β ΤΑΞΗ