«

»

Δεκ 14 2018

Δανεισμός εκπαιδευτικών παιχνιδιών

Τα σχολικά έτη 2016-17 και 2017-18 λειτούργησε στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο ο Όμιλος Ιστορίας « Παιχνίδια Ιστορίας». Τα δύο έτη λειτουργίας του ομίλου παρήχθησαν εκπαιδευτικά παιχνίδια, τα οποία εγκρίθηκαν από το ΙΕΠ (αρ. πρωτ. 156504/Δ7/21-09-2018) και αξιοποιούνται στη διδασκαλία των μαθημάτων της Ιστορίας, της Α.Ε. Γραμματείας από Μετάφραση, της Γλωσσικής Διδασκαλίας, της Αισθητικής Αγωγής, της Γεωγραφίας, της Οικιακής Οικονομίας.

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια είναι στη διάθεση των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να τα δανειστούν για να τα αξιοποιήσουν στα μαθήματά τους.

Για πληροφορίες και τον δανεισμό μπορούν να απευθύνονται στις  φιλολόγους Έλενα Γκίκα και Μαίρη Μπελογιάννη  (Τηλ.: 2106718234 / 2106726117, Fax: 2106775372, E-mail: gpeiravar@sch.gr)

Εκπαιδευτικά παιχνίδια