Ο Ιωάννης Βαρβάκης

Η ιστορία του Ιωάννη Βαρβάκη από τη διευθύντρια του σχολείου Σοφία Γελαδάκη.

Ιστορία του Βαρβάκη