«

»

Ιούν 30 2017

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω»

Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω» υλοποιήθηκε σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με τη συμμετοχή όλων των μαθητών του σχολείου μας. Οι δράσεις στόχευαν στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα εθελοντισμού, αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο και ενεργού πολιτειότητας και στην ανάπτυξη του συνεργατικού πνεύματος.

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν διδασκαλίες, δράσεις ευαισθητοποίησης με συνεργασία φορέων και βιωματικές δραστηριότητες σε διδασκόμενα μαθήματα, σε Ομίλους, στο Πρόγραμμα Αγωγής?Υγείας.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί: Ρουμπέα Γεωργία, Αναστασόπουλος Ιωάννης, Γκενάκου Αφροδίτη, Κοντοπίδη Ευαγγελία, Λαλιώτου Ευσταθία, Λεονταρίδου Θεοδώρα, Μπελογιάννη Μαρία, Οικονομίδου Βασιλική, Τριαντοπούλου Θεοδώρα.

Στην απολογιστική εκδήλωση του προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω» στις 27 και 28 Ιουνίου 2017, με τη συμμετοχή σχολείων από όλη την Ελλάδα, έγινε η παρουσίαση που ακολουθεί και συνοψίζει τις κυριότερες δράσεις που υλοποίησε το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο τη σχολική χρονιά 2016?2017 με τίτλο «Νοιαζόμαστε και δρούμε πολύπλευρα».