ΟΜΙΛΟΙ

Ενισχυτική διδασκαλία 2016-17

Δες τη σελίδα »

Λειτουργία Ομίλων και Ενισχυτικής

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΟΜΙΛΩΝ

Δες τη σελίδα »

Όμιλοι 2012-2013

Όμιλοι 2012-2013

Δες τη σελίδα »

Όμιλοι 2013-2014

Όμιλοι 2013-2014

Δες τη σελίδα »

Όμιλοι 2014-2015

Δες τη σελίδα »

Όμιλοι 2015-2016

Όμιλοι 2015-2016 – Περιλήψεις Συμμετέχοντες στους Ομίλους 2015-2016

Δες τη σελίδα »

Όμιλοι 2016-2017

Όμιλοι 2016-2017 – Περιλήψεις

Δες τη σελίδα »

ΟΜΙΛΟΙ 2017-18

Οι όμιλοι αριστείας και δημιουργικότητας στο ΒΠΓ για το σχολικό έτος 2017-18, ξεκινούν τη λειτουργία τους από την Τρίτη 17-10-2017 σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα: ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων και κλίσεων των μαθητών μας, αλλά και μαθητών από …

Δες τη σελίδα »