ΟΜΙΛΟΙ

Ενισχυτική διδασκαλία 2016-17

Αναγνώσεις 286

Δες τη σελίδα »

Λειτουργία Ομίλων και Ενισχυτικής

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΟΜΙΛΩΝ Αναγνώσεις 244

Δες τη σελίδα »

Όμιλοι 2012-2013

Όμιλοι 2012-2013 Αναγνώσεις 404

Δες τη σελίδα »

Όμιλοι 2013-2014

Όμιλοι 2013-2014 Αναγνώσεις 315

Δες τη σελίδα »

Όμιλοι 2014-2015

Αναγνώσεις 188

Δες τη σελίδα »

Όμιλοι 2015-2016

Όμιλοι 2015-2016 – Περιλήψεις Συμμετέχοντες στους Ομίλους 2015-2016 Αναγνώσεις 367

Δες τη σελίδα »

Όμιλοι 2016-2017

Όμιλοι 2016-2017 – Περιλήψεις Αναγνώσεις 593

Δες τη σελίδα »

ΟΜΙΛΟΙ 2018-19

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ-ΟΜΙΛΩΝ-2018-19 Αναγνώσεις 231

Δες τη σελίδα »

ΟΜΙΛΟΙ 2018-19

ΟΜΙΛΟΙ 2018-19: ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ-ΟΜΙΛΩΝ-2018-19 Αναγνώσεις 1.887

Δες τη σελίδα »

ΟΜΙΛΟΙ 2017-18

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΟΜΙΛΟΙ 2017-18 – ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Οι όμιλοι αριστείας και δημιουργικότητας στο ΒΠΓ για το σχολικό έτος 2017-18, ξεκινούν τη λειτουργία τους από την Τρίτη 17-10-2017 δέκα (10) Εκπαιδευτικοί Όμιλοι. ΟΜΙΛΟΙ-2017-18, σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων …

Δες τη σελίδα »