ΟΜΙΛΟΙ

Ενισχυτική διδασκαλία 2016-17

Δες τη σελίδα »

Λειτουργία Ομίλων και Ενισχυτικής

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΟΜΙΛΩΝ

Δες τη σελίδα »

Όμιλοι 2012-2013

Όμιλοι 2012-2013

Δες τη σελίδα »

Όμιλοι 2013-2014

Όμιλοι 2013-2014

Δες τη σελίδα »

Όμιλοι 2014-2015

Δες τη σελίδα »

Όμιλοι 2015-2016

Όμιλοι 2015-2016 – Περιλήψεις Συμμετέχοντες στους Ομίλους 2015-2016

Δες τη σελίδα »

Όμιλοι 2016-2017

Όμιλοι 2016-2017 – Περιλήψεις

Δες τη σελίδα »

ΟΜΙΛΟΙ 2017-18

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων και κλίσεων των μαθητών μας, αλλά και μαθητών από τα δημόσια Γυμνάσια της ευρύτερης περιοχής, με απόφαση του Επιστημονικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) του Βαρβάκειου Προτύπου Γυμνασίου, προβλέπεται κατά το σχολικό έτος 2017-18 να δημιουργηθούν …

Δες τη σελίδα »