↑ Επιστροφή σε Όμιλοι 2014-2015

Ψηφιακής Αφήγησης

Υπεύθυνες καθηγήτριες:
Ευαγγελία Κοντοπίδη και Κατερίνα Τρίμη-Κύρου (α’ εξάμ.), Δώρα Τριαντοπούλου (β’ εξάμ.)

Το σχολικό έτος 2014-2015 ο Όμιλος Ψηφιακής Αφήγησης λειτούργησε για 3η συνεχή χρονιά με 20 μαθητές.

Το πρόγραμμα σπουδών του Ομίλου εμπλουτίστηκε έτσι ώστε οι μαθητές μέσα από τις ψηφιακές αφηγήσεις τους να εκφραστούν δημιουργικά αναπτύσσοντας βασικές ικανότητες του 21ου αιώνα, να εμπλακούν σε προγραμματιστικές δραστηριότητες και να γνωρίσουν βασικές αρχές της Επιστήμης της Πληροφορικής.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου παρουσιάστηκαν στο Πολιτιστικό Απόγευμα του σχολείου μας και στην ευρύτερη σχολική κοινότητα μέσα από τις σελίδες του ψηφιακού περιοδικού e?Molivi (http://schoolpress.sch.gr/emolivi/) το οποίο δημιουργήθηκε αξιοποιώντας την υπηρεσία του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου «Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά και Εφημερίδες».

Βίντεο: Όμιλος Ψηφιακής Αφήγησης 2014-2015.