↑ Επιστροφή σε Όμιλοι 2016-2017

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ντόρα Λεονταρίδου, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Σορβόννης, Paris III
Συγγραφέας

Ημέρα και ώρα: Δευτέρα 2.30΄-4.00΄

Ο Όμιλος Δημιουργικής Γραφής έρχεται να συμπληρώσει και να συνδυάσει τις γνώσεις που αποκομίζουν οι μαθητές και οι μαθήτριες από το πρωινό πρόγραμμα του σχολείου και να τις μετασχηματίσει σε καινούργιες εμπειρίες και δημιουργία.

Σκοπός του Ομίλου Δημιουργικής Γραφής είναι η εξοικείωση των μαθητριών και των μαθητών με την διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου και την συγγραφική πράξη, ώστε να εμπλακούν δημιουργικά σε δραστηριότητες παραγωγής γραπτών κειμένων.

Στον Όμιλο Δημιουργικής Γραφής οι μαθήτριες και οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τις τεχνικές με τις οποίες θα είναι σε θέση να δημιουργούν γραπτά κείμενα, μεταξύ των οποίων διηγήματα, αφηγήσεις, σενάρια, ποιήματα, δοκίμια, με διάφορες αφορμήσεις όπως έναν πίνακα ζωγραφικής, έναν στίχο, ένα απόσπασμα λογοτεχνικού έργου, μια εικόνα, μια ταινία, μια είδηση…

Με αυτόν τον τρόπο πραγματώνεται η προσέγγιση του γραπτού λόγου με δημιουργικό και ευφάνταστο τρόπο ώστε να ενεργοποιούνται και να ενισχύονται οι δεξιότητες της δημιουργικότητας.

Οι πρακτικές προσεγγίσεις του Ομίλου εδράζονται στις παρακάτω θεωρητικές βάσεις:
Habermas, J. (1997). Αλλαγή δομής της δημοσιότητας. Αθήνα: Νήσος.
Morin, Ε. (2000). Το καλοφτιαγμένο κεφάλι. Aθήνα: Εκδόσεις του 21ου.
Wittgehstein, L. (1977). Φιλοσοφικές έρευνες. Αθήνα: Παπαζήσης.
Genette, G. (1982). Palimpsestes. Paris: Seuil.