↑ Επιστροφή σε Όμιλοι 2016-2017

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Υπεύθυνος καθηγητής: Γιάννης Μπαρτσώκας

Τα προβλήματα τα λύνουν οι μαθηματικοί!!!

Φέτος, στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο, θα οργανώσουμε μια ομάδα 20 μαθητριών και μαθητών Β΄ γυμνασίου που τους αρέσει να αντιμετωπίζουν δύσκολες μαθηματικές προκλήσεις. Η ομάδα αυτή θα προετοιμαστεί κατάλληλα για να συμμετάσχει – όπου και όποτε είναι δυνατόν – σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς και προγράμματα (Ελληνική Μαθηματική Εταιρείας, Kangaroo, Euromath, PISA, MASCIL κλπ).

Στη διάρκεια της προετοιμασίας οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν με την ευκαιρία να γνωρίσουν πολλές και διαφορετικού τύπου και ύφους μαθηματικές προκλήσεις υψηλών απαιτήσεων. Θα εμπλουτίσουν τις μαθηματικές γνώσεις τους και θα τις αξιοποιήσουν στην αντιμετώπιση τέτοιων προκλήσεων. Θα βάλουν στα εφόδιά τους ψηφιακά εργαλεία και θα διαπιστώσουν ότι η μαθηματική σκέψη οδηγεί στη λήψη σωστών αποφάσεων για τη λύση πραγματικών προβλημάτων.

Για τον καταρτισμό της 20άδας θα γίνει συνέντευξη, όπου θα διερευνηθούν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και οι κλίσεις των μαθητών