↑ Επιστροφή σε Όμιλοι 2016-2017

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ: «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ»

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Δρ. Έλενα Γκίκα, Δρ. Μαίρη Μπελογιάννη

Ημέρα και ώρα: Τρίτη 2.30΄-4.00΄

Ο όμιλος «παιχνίδια ιστορίας» απευθύνεται σε όσους αγαπούν την ιστορία και τα παιχνίδια. Στόχος του ομίλου είναι μια παιγνιώδης ματιά στην ιστορία, μια ματιά που μέσα από τη μελέτη ιστορικών γεγονότων θα ανακαλύψει άγνωστες ή λιγότερο γνωστές πτυχές τους και θα τις αναδείξει μέσα από παιχνίδια που οι μαθητές του ομίλου θα εμπνευστούν, θα σχεδιάσουν και θα κατασκευάσουν. Στην περιπέτεια τους αυτή εκτός από τις καθηγήτριές τους θα έχουν αρωγούς το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Νέου Μουσείου Ακροπόλεως, το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Βυζαντινού Μουσείου, το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μουσείου Μπενάκη, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, την Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, το Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Αρχαιομουσικολογίας του Τμήματος Φιλολογίας ΕΚΠΑ και το Ίδρυμα Γεωργίου Ζογγολόπουλου.
Ο Όμιλος απευθύνεται σε μαθητές και των τριών τάξεων του Γυμνασίου.