↑ Επιστροφή σε Όμιλοι 2016-2017

ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ

Υπεύθυνη καθηγήτρια : Έφη Λαλιώτου

Ημέρα και ώρα: Τετάρτη 2.30΄-4.00΄

Ο όμιλος, ο οποίος θα λειτουργήσει για πέμπτη συνεχή χρονιά, υπηρετεί στόχους που σχετίζονται με τη γλωσσική διδασκαλία και καλλιεργεί δεξιότητες που είναι απαραίτητες και στον γραπτό λόγο. Οι μαθητές προσεγγίζουν ποικίλα ως προς το είδος και το ύφος λογοτεχνικά κείμενα, εξοικειώνονται με στρατηγικές κατανόησης, ανάγνωσης και απόδοσης συγκεκριμένου ύφους, ασκούνται στη χρήση του λόγου με επάρκεια στις διαφορετικές επικοινωνιακές περιστάσεις, στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων απόψεων, στην πειστική επιχειρηματολογία και στην ετοιμολογία, μέσα από ποικιλία δραστηριοτήτων, ατομικών αλλά, κυρίως, ομαδικών. Επιπλέον, στόχος του ομίλου είναι να εξοικειώσει του μαθητές με την έκθεση σε κοινό και να συμβάλει στην κατάκτηση της ψύχραιμης εγρήγορσης που απαιτείται κατά τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς.
Ο όμιλος απευθύνεται σε μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου.