Τελευταίες ανακοινώσεις

ΦΥΣΙΚΗΣ

Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο σχολικό έτος 2016-2017

όμιλος αριστείας με θεματική τις μεγάλες ιδέες στη Φυσική

μαθητές τάξεων Γ – Β με πολύ καλή επίδοση στη Φυσική και τα Μαθηματικά

υπεύθυνος καθηγητής : Δημοσθένης Θάνος ? Φυσικός ? Δρ. Μαθηματικών ΕΜΠ

επιστημονικός συνεργάτης : Θεόδωρος Κρητικός -Φυσικός ? Δρ. Ιστορίας των
Φυσικών Επιστημών
Ημέρα και ώρα: Πέμπτη 2.30΄-4.00΄

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο όμιλος αριστείας μαθητών στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο, για το σχολικό έτος 2016-2017, με θεματική τις μεγάλες ιδέες στη Φυσική, αποσκοπεί σε μία διεπιστημονική και διερευνητική προσέγγιση για την αιτιώδη γνωριμία των μαθητών με την ανάπτυξη των θεμελιωδών ιδεών και αρχών στη Φυσική μέσα από κλασικά ή άλλα πειράματα σε συνδυασμό με σύγχρονες τρόπους μελέτης της Φυσικής με την εισαγωγή και χρήση μεθόδων από τα εφαρμοσμένα μαθηματικά και τους υπολογιστές.

Πιο συγκεκριμένα, οι ειδικοί στόχοι του ομίλου φυσικής είναι :

1. Η γνωριμία των μαθητών με τις Θεμελιώδεις Αρχές της Κλασικής Φυσικής με έμφαση τις Αρχές Διατήρησης για ενέργεια, ορμή και στροφορμή, τον Ηλεκτρομαγνητισμό και την έννοια του πεδίου, την μελέτη περιοδικών φαινομένων και κυμάτων, την Οπτική, Γεωμετρική και Κυματική.
2. Η γνωριμία των μαθητών με έννοιες της Σύγχρονης Φυσικής και η ιστορική εξέλιξη των ιδεών στη Φυσική.
3. Η ανάδειξη της σημασίας της πειραματικής μεθόδου στη θεμελίωση των θεωριών της Φυσικής, διαχρονικά και η γνωριμία με βασικά Πειράματα στο Εργαστήριο.
4. Η ανάδειξη της αμφίδρομης σχέσης μεταξύ της Φυσικής και των Μαθηματικών στην ανάπτυξη, διερεύνηση και προώθηση των ιδεών στη Φυσική και αντίστροφα.
5. Η γνωριμία με τους αριθμούς, τους αλγορίθμους και μεθόδους Εφαρμοσμένων Μαθηματικών για την πέραν του κλασικού πειράματος μελέτη και διερεύνηση της συμπεριφοράς της Φύσης.
6. Η γνωριμία με τους αριθμούς της Φύσης και την αλγοριθμική προσέγγισή τους.
7. Η επαφή των μαθητών με σύγχρονες αντιλήψεις για τον Κόσμο.
Δηλαδή, ο όμιλος φυσικής αποσκοπεί στην ανάδειξη της σημασίας της πειραματικής μεθόδου στη θεμελίωση των θεωριών της Φυσικής, διαχρονικά, με την ανάδειξη τόσο του ρόλου της Αστρονομίας και των Μαθηματικών στην ανάπτυξη, διερεύνηση και προώθηση των ιδεών στη Φυσική, αλλά, και αντίστροφα, όσο και του ρόλου της Λογικής σε κάθε επιστημονική τεκμηρίωση ( επαλήθευση, απόδειξη ή απόρριψη ). Κεντρικό ρόλο έχουν οι θεμελιώδεις αρχές για την ενέργεια, την ορμή και τη στροφορμή, το πεδίο δυνάμεων, τα περιοδικά φαινόμενα, ταλαντώσεις και κυματικά, με ανάλογες εφαρμογές σε ποικίλα φυσικά συστήματα όπου αναδεικνύεται η καθολική σημασία τους στην εξέλιξη κάθε φυσικού φαινομένου, όπως αυτό αναδεικνύεται και από την ιστορική επιστημολογική προσέγγισή τους.

Επιπλέον, δίνεται έμφαση σε μαθηματικές έννοιες και στη διαχρονική αλληλεπίδρασή τους με αντίστοιχες έννοιες της φυσικής, στην αιτιώδη σχέση επινόησής τους και ανάπτυξής τους χάριν της φυσικής και αντίστροφα καθώς και σε έννοιες και μεθόδους των εφαρμοσμένων μαθηματικών με χρήση αλγορίθμων και κωδίκων υπολογισμού.

Γενικότερη επιδίωξη του ομίλου αποτελεί η δημιουργία και θεμελίωση θετικού κλίματος για τις Θετικές Επιστήμες στη Βαρβάκειο Σχολή με την εύστοχη εκμαίευση, έγκαιρη ανάπτυξη και καλλιέργεια των κλίσεων των μαθητών της Σχολής για τη γόνιμη και συστηματική αξιοποίησή τους στο μέλλον.

Απευθύνεται σε μαθητές με τουλάχιστον πολύ καλή επίδοση στη Φυσική και τα Μαθηματικά και ανάλογο ενδιαφέρον και κυρίως εμπειρία από προηγούμενες σχολικές χρονιές ( 2013-14 έως και 2015-16 ).

Προβλέπεται η συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες και φορείς για τη σχεδίαση και διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων και επιστημονικών διαλέξεων.

Παλαιό Ψυχικό, Σεπτέμβριος 2016

Δημοσθένης Θάνος Θεόδωρος Κρητικός

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ – ΧΑΡΤΗΣ

Το σχολείο είναι προσβάσιμο μέσω των αστικών συγκοινωνιών από τις γραμμές 140 Πολύγωνο - Γλυφάδα (στάση Βαρβάκειο), 651 Ψυχικό - Πανόρμου_Α και 036 Στ. Κατεχάκη - Στ. Πανόρμου - Γαλάτσι - Κυψέλη (στάση 7η Ψυχικού).  Λόγω της εγγύτητας με την λεωφόρο Κηφισίας, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και οι γραμμές 550 Πειραιάς - Κηφισιά, Α7 Κάνιγγος - Κηφισιά καθώς και αρκετές άλλες λεωφορειακές και γραμμές τρόλεϊ (στάση Κατεχάκη).Βρείτε το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο και στον χάρτη:

Ηλεκτρονική Τάξη ΒΠΓ

Λευκώματα του σχολείου μας

Το Σχολείο μας, μέλος του ASPnet – UNESCO

Ραδιοφωνική εκπομπή του Βαρβακείου Γυμνασίου για την εθελοντική προσφορά μυελού των οστών

Βίντεο για τη συμμετοχή της ομάδας ASPnet Ουνέσκο στο Γ Μαθητικό Συμπόσιο Συνεργαζόμενων Σχολείων Αττικής

eTwinnings του ΒΠΓ για το σχ. έτος 2017-18