↑ Επιστροφή σε Όμιλοι 2016-2017

ΧΗΜΕΙΑΣ

«Chemistry Stories»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρία Γιαλλούση
Ημέρα και ώρα: Δευτέρα 2:30 – 4:00

Ο Όμιλος Χημείας και Ψηφιακής Αφήγησης για τέταρτη συνεχή σχολική χρονιά θα κάνει πράξη αφενός τη διερευνητική μάθηση στο χώρο της χημείας και αφετέρου την επικοινωνία της επιστημονικής γνώσης με τρόπο δημιουργικό, δηλαδή με τη σύμπραξη της τέχνης
Επίκεντρο της διερευνητικής μάθησης θα είναι ένα θέμα χημείας – στο σχολικό πλαίσιο των ΦΕ- για το οποίο οι μαθήτριες κι οι μαθητές του Ομίλου θα ενδιαφέρονται να αναζητήσουν εξήγηση/-σεις. Αυτό θα το πετύχουν μέσω της συνεργασίας με την 3μελή τους ομάδα αλλά και της υποστήριξης από την εκπαιδευτικό. Εφόσον προταθούν θέματα που άπτονται και της αστρονομίας τότε ο Όμιλος θα ενταχτεί στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα ODYSSEUS II. Στη δεύτερη φάση, τα μέλη του Ομίλου που θα θέλουν να παρουσιάσουν την εξήγηση σε ένα ακροατήριο, με ένα ελκυστικό και διασκεδαστικό τρόπο, θα ασκηθούν στην τέχνη του story telling ή της stand-up comedy από ειδικό συνεργάτη της SCIENCE VIEW.
Η αξιοποίηση των παραπάνω τεχνών στον τομέα της επικοινωνίας της επιστημονικής γνώσης συμβάλλει στην ανάπτυξη της εμπιστοσύνης-εαυτού και των δεξιοτήτων επικοινωνίας, στην αποδυνάμωση των στερεότυπων γύρω από τις ΦΕ, στην αύξηση της δημοτικότητας των ΦΕ μέσω και της διεύρυνσης του ακροατηρίου τους καθώς και στη δυναμική προσχώρησή τους στην επικρατούσα κουλτούρα των εμπλεκόμενων.
Διευκρινίζεται ότι αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί τις 15 τότε θα υλοποιηθεί μια audition στην οποία θα κληθεί κάθε μαθήτρια και μαθητής που επιθυμεί να συμμετέχει στον όμιλο να παρουσιάσει προφορικά σε μια τριμελή επιτροπή ένα θέμα της επιλογής της / του (στη συγκεκριμένη φάση όχι απαραίτητα συναφές με τις ΦΕ).