↑ Επιστροφή σε Όμιλοι 2016-2017

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΌΜΙΛΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
(DIGITAL STORYTELLING)

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Οικονομίδου Βασιλική (Εκπαιδευτικός Αγγλικής ? ΠΕ06)

Ημέρα και ώρα: Τετάρτη 2.30΄-4.00΄

Σκοπός του ομίλου Ψηφιακής Αφήγησης στην Αγγλική γλώσσα είναι η εξάσκηση των παραγωγικών δεξιοτήτων των μαθητών στην αγγλική γλώσσα αλλά και η γνωριμία κι εξοικείωσή τους με εργαλεία ψηφιακής αφήγησης Web2.0 που χρησιμοποιούνται σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (δημιουργία κόμικς, διαδραστικές αφίσες, ταινίες μικρού μήκους). Οι μαθητές καλούνται να ξεδιπλώσουν τη φαντασία τους για να παράγουν δικές τους πρωτότυπες ψηφιακές ιστορίες.
Στο πλαίσιο του ομίλου θα επιδιωχθεί η συμμετοχή των μαθητών σε διαγωνισμούς.

O όμιλος απευθύνεται στους μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου.
Η επιλογή των μαθητών θα γίνει με βάση τα παρακάτω:

? Οι μαθητές να έχουν όρεξη κι ενδιαφέρον για ενεργό συμμετοχή στις εργασίες που θα τους ανατίθενται
? Οι μαθητές να έχουν καλό επίπεδο στην Αγγλική γλώσσα
? Οι μαθητές να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Αριθμός μαθητών: 12-16
Χώρος : εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου (Οι συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τον κανονισμό του εργαστηρίου πληροφορικής)