Αποτελέσματα εξετάσεων για την πλήρωση των δύο κενών θέσεων της Γυμνασίου

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την πλήρωση των δύο κενών θέσεων της Γ Γυμνασίου σχολικού έτους 2021-22, κατόπιν και της σχετικής κλήρωσης των ισοβαθμησάντων αναγράφονται στο επόμενο έγγραφο:

Αγιασμός – Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021

Οι μαθητές θα πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο στις 8.30. Η είσοδος στο σχολείο θα γίνει από την οδό Χλόης, όπου θα υπάρχουν αναρτημένες οδηγίες σχετικά με τον χώρο συγκέντρωσής τους: η Α΄ τάξη στο προαύλιο της Χλόης, η Β΄ τάξη στην πυλωτή και η Γ΄ τάξη στο  γήπεδο του μπάσκετ. Οι μαθητές θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ιατρική βεβαίωση ότι έχουν ασθενήσει από covid, ή αρνητικό self test που θα έχει γίνει πριν από 24 ώρες. Μετά τον αγιασμό, που θα γίνει στις 9.00, θα μοιραστούν τα βιβλία σε όλες τις τάξεις και θα δοθεί το πρόγραμμα της Τρίτης. Είναι πολύ χρήσιμο οι μαθητές/τριες να έχουν μια κατάλληλη τσάντα για τα βιβλία που θα τους δοθούν, ένα τετράδιο και ένα στυλό. Οι γονείς/κηδεμόνες δεν θα εισέλθουν στο χώρο του σχολείου, λόγω της τήρησης των μέτρων κατά της πανδημίας. Εκτιμώμενος χρόνος αναχώρησης από το Σχολείο για την Α΄ τάξη είναι στις 11.00, για τη Β΄ τάξη στις 11.30 και για τη Γ΄ τάξη στις 12.00.

Προκήρυξη κενών θέσεων για τη Γ΄ Γυμνασίου (επικαιροποίηση 8-9-2021)

Το ΕΠΕΣ του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου προκηρύσσει δύο κενές θέσεις για τη Γ΄ Γυμνασίου. Για την πλήρωσή τους θα διεξαχθούν γραπτές εξετάσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα και στα Μαθηματικά, την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου. Οι εξετάσεις θα γίνουν στο χώρο του Σχολείου και η είσοδος των υποψηφίων θα γίνει από την οδό Χλόης.

Ώρα προσέλευσης των υποψηφίων 9.00

Ώρα έναρξης των εξετάσεων 9.30.

Η διάρκεια της εξέτασης είναι 150΄. Το σύνολο των ερωτήσεων είναι 50, 25 για την κατανόηση κειμένου της Ελληνικής Γλώσσας και 25 για τα Μαθηματικά. Όλες οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής. Σε κάθε ερώτηση δίνονται 4 πιθανές απαντήσεις, από τις οποίες οι υποψήφιοι/ες καλούνται να επιλέξουν τη σωστή.

Υποβολή Αιτήσεων: μέχρι την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 1 μ.μ.

Οι υποψήφιοι/ες για την εισαγωγή, αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο σχολείο, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά σχετικές με την ύλη στις προηγούμενες τάξεις από αυτή που θα φοιτήσουν το σχολικό έτος 2021-22.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στην οποία να αναφέρεται : Παρακαλώ να δεχθείτε τη συμμετοχή του παιδιού μου/μαθητής/τριας <Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας> στη διαδικασία εισαγωγής για την Γ΄ τάξη του Βαρβακείου Πρότυπου Γυμνασίου. Η αίτηση μπορεί να γίνει :

Α) Δια ζώσης στο χώρο του Σχολείου, ώρες 09.00 – 12.00, με προσωπική παρουσία των δυο γονέων/κηδεμόνων,  άλλως η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του απόντος ότι συναινεί στην συμμετοχή του τέκνου του στη διαδικασία και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ή

Β) ηλεκτρονικά στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Σχoλείου (gpeiravar@sch.gr). Σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός πρωτοκόλλου αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά θα πρέπει να επισυναφτούν υπεύθυνες δηλώσεις και δυο γονέων/κηδεμόνων από το gov.gr.

Κατά την είσοδό τους στη σχολική μονάδα, οι υποψήφιοι/ες επιδεικνύουν δελτίο ταυτότητας και πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση (έντυπη ή χειρόγραφη) αρνητικού αυτοδιαγνωστικού τεστ covid-19. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική από την είσοδο και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής εντός του χώρου του σχολείου.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας και όχι τηλεφωνικά.

Εγγραφή μαθητών στην Α Γυμνασίου (ανακοίνωση 3-9-2021)

Οι γονείς/κηδεμόνες των επιτυχόντων μαθητών της Α΄ τάξης σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. (όσων δεν έχουν ήδη εγγραφεί) οφείλουν  να δηλώσουν ότι δέχονται ή αρνούνται τη σχετική θέση στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με υπεύθυνη δήλωσή τους μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα έναρξης του σχολικού έτους. Σε περίπτωση που παρέλθει η παραπάνω προθεσμία χωρίς να κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση από τους γονείς/κηδεμόνες μαθητή/τριας τότε αυτή θεωρείται ότι είναι αρνητική και η θέση θεωρείται κενή. Για τους γονείς/κηδεμόνες οι οποίοι επιθυμούν την εγγραφή του παιδιού της και δεν έχουν ακόμη προβεί σε εγγραφή, παρέχεται η δυνατότητα είτε να προσέλθουν δια ζώσης στο Σχολείο έως και 8 Σεπτεμβρίου, ώρες 09.00 έως 12.00 είτε να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής με υπεύθυνη δήλωση από το gov.gr.

Εγγραφή μαθητών Α Γυμνασίου 2021-22 (νεότερη ανακοίνωση 1-9-2021)

Οι γονείς/κηδεμόνες των εισακτέων μαθητών της Α Γυμνασίου, την Πέμπτη 2-9 και την Παρασκευή 3-9 (ώρες 9.00-13.00), θα πρέπει να προσκομίσουν κάποιο αποδεικτικό για την διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας στο δημοτικό σχολείο (αν δεν διαθέτουν κάτι σχετικό θα υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση που θα τους δοθεί από το σχολείο) και  θα παραλάβουν  το υπηρεσιακό σημείωμα μετεγγραφής, που στη συνέχεια θα καταθέσουν στο Γυμνάσιο πρώτης εγγραφής του παιδιού τους. Η είσοδος θα γίνει από την οδό Χλόης με σειρά προτεραιότητας.

Ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων του ΒΠΓ σχετική με την μετακίνηση των μαθητών προς και από το σχολείο

Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου κάνει μια συστηματική προσπάθεια συντονισμού στο θέμα της μετακίνησης των μαθητών του σχολείου με πούλμαν, (σε συνεργασία και με το Λύκειο) με άξονες την ασφάλεια των παιδιών και την εξεύρεση οικονομικά εφικτής λύσης. Επειδή δεν υπάρχει ακόμη δυνατότητα επικοινωνίας με τους γονείς της Α΄ τάξης, παρακαλεί όσους γονείς αντιμετωπίζουν πρόβλημα μετακίνησης και θέλουν να συμπεριληφθούν στον προγραμματισμό, να εγγραφούν στον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων και να αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  στη διεύθυνση: sgvarvakeiogymnasio@gmail.com ονοματεπώνυμο παιδιού, γονέων και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ώστε να τους αποσταλούν στοιχεία για την οργάνωση της μετακίνησης μαθητών που κατοικούν στην ίδια περιοχή. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου : https://sites.google.com/site/goneisvarvakeiogymnasio/metaphora-matheton?authuser=0

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ – ΧΑΡΤΗΣ

Το σχολείο είναι προσβάσιμο μέσω των αστικών συγκοινωνιών από τις γραμμές 140 Πολύγωνο - Γλυφάδα (στάση Βαρβάκειο), 651 Ψυχικό - Πανόρμου_Α και 036 Στ. Κατεχάκη - Στ. Πανόρμου - Γαλάτσι - Κυψέλη (στάση 7η Ψυχικού).  Λόγω της εγγύτητας με την λεωφόρο Κηφισίας, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και οι γραμμές 550 Πειραιάς - Κηφισιά, Α7 Κάνιγγος - Κηφισιά καθώς και αρκετές άλλες λεωφορειακές και γραμμές τρόλεϊ (στάση Κατεχάκη).Βρείτε το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο και στον χάρτη:

Ηλεκτρονική Τάξη ΒΠΓ

Λευκώματα του σχολείου μας

Το Σχολείο μας, μέλος του ASPnet – UNESCO

Ραδιοφωνική εκπομπή του Βαρβακείου Γυμνασίου για την εθελοντική προσφορά μυελού των οστών

Βίντεο για τη συμμετοχή της ομάδας ASPnet Ουνέσκο στο Γ Μαθητικό Συμπόσιο Συνεργαζόμενων Σχολείων Αττικής

eTwinnings του ΒΠΓ για το σχ. έτος 2017-18