«

»

Μαΐ 16 2020

Νέο Πρόγραμμα από 9-6-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 09-06-2020

Για τους μαθητές που θα απουσιάσουν θα αναρτάται υλικό στην πλατφόρμα ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη).

Οι καθηγητές που θα απουσιάσουν με άδεια ειδικού σκοπού θα συνεχίσουν την σύγχρονη εξ’αποστάσεως εκπαίδευση μετά από συνεννόηση με τους μαθητές των τμημάτων τους. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Η έναρξη του σχολικού προγράμματος θα γίνεται στις 8:30

Το πεντάωρο για όλα τα τμήματα θα τελειώνει στις 12:45

Το τετράωρο για την Α ομάδα  (Α1, Α2, Α3, Α4, Β1, Β2) θα τελειώνει στις 11:45

Το τετράωρο για την Β ομάδα  (Β3, Β4, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4)  θα τελειώνει στις  12:00

Σημείωση:

Το παρόν ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με βάση:

·         τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για την προστασία της υγείας παιδιών και  εκπαιδευτικών,

·         την απουσία όσων εκπαιδευτικών έχουν πάρει ειδική άδεια,

·         τις δυσκολίες που δημιουργεί η συστέγαση με το Λύκειο  και

·         την ομοιόμορφη κατανομή των διδακτικών ωρών ανά μάθημα και τμήμα.