«

Νοέ 08 2020

Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι, μετά την επαναδιαμόρφωση του ωραρίου τηλεκπαίδευσης  του όμορου Λυκείου στο οποίο διδάσκουν και καθηγητές του Γυμνασίου, έχουμε τη δυνατότητα να προσαρμόσουμε το  εξ ανάγκης  εφαρμοζόμενο μέχρι σήμερα ωράριο του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου στις οδηγίες  του ΥΠΑΙΘ. Έτσι, από την Πέμπτη 12/11/2020 το ωράριο τηλεκπαίδευσης του σχολείου μας θα είναι το εξής:

Ωράριο Τηλεκπαίδευσης

1η:  08:30 – 09:10
2η:  09:20 – 10:00
3η:  10:10 – 10:50
4η:  11:00 – 11:40
5η:  11:50 – 12:30
6η:  12:40 – 13:20
7η:  13:30 – 14:10