«

»

Μαρ 16

Αποσφράγιση προσφορών για την εκδρομή της Γ Γυμνασίου

Μετά την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των τουριστικών γραφείων για την  εκδρομή της Γ Γυμνασίου σε Τρίκαλα-Λίμνη Πλαστήρα, που έγινε στην 15-3-2018 και ώρα 13.00  στο γραφείο της Διευθύντριας του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου, προέκυψαν οι προσφορές που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα :