«

»

Ιούν 12

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο

Σύμφωνα με την πράξη 17/12-6-17 του ΕΠ.Ε.Σ. του Βαρβακείου Πρότυπου Γυμνασίου κατόπιν της εγκυκλίου 727/8-6-17 της Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το σχολικό έτος 2017−2018 καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους για απόσπαση στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου:

ΠΕ02−Φιλόλογος: για 13 διδακτικές ώρες.
ΠΕ03−Μαθηματικός: για 12 διδακτικές ώρες.
ΠΕ04.04−Βιολόγος: μία ολόκληρη θέση (πλήρους ωραρίου).
ΠΕ11−Φυσικής Αγωγής: μία ολόκληρη θέση (πλήρους ωραρίου).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://iep.edu.gr/services/mitroo/ από τη Δευτέρα 12/6/2017 μέχρι και την Παρασκευή 16/6/2017.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2017−2018.

Εγκεκριμένος πίνακας κενών στα Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια.

Αίτηση εκπαιδευτικού για απόσπαση για το σχολικό έτος 2017−2018.