«

»

Ιούν 12 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο

Σύμφωνα με την πράξη 17/12-6-17 του ΕΠ.Ε.Σ. του Βαρβακείου Πρότυπου Γυμνασίου κατόπιν της εγκυκλίου 727/8-6-17 της Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το σχολικό έτος 2017?2018 καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους για απόσπαση στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου:

ΠΕ02?Φιλόλογος: για 13 διδακτικές ώρες.
ΠΕ03?Μαθηματικός: για 12 διδακτικές ώρες.
ΠΕ04.04?Βιολόγος: μία ολόκληρη θέση (πλήρους ωραρίου).
ΠΕ11?Φυσικής Αγωγής: μία ολόκληρη θέση (πλήρους ωραρίου).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://iep.edu.gr/services/mitroo/ από τη Δευτέρα 12/6/2017 μέχρι και την Παρασκευή 16/6/2017.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2017?2018.

Εγκεκριμένος πίνακας κενών στα Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια.

Αίτηση εκπαιδευτικού για απόσπαση για το σχολικό έτος 2017?2018.