«

»

Φεβ 02 2017

Παλαιότερες Ανακοινώσεις

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εισαγωγικές εξετάσεις κάλυψης μιας κενής θέσης Γ’ τάξης 2016?2017.

Σειρά κατάταξης υποψηφίων μαθητών για το σχολικό έτος 2016?2017.

Τελική κατάταξη υποψηφίων για την πλήρωση θέσης μαθητή Γ’ τάξης.

Διαδικασία εγγραφής μαθητών Α’ τάξης σχολικού έτους 2016?2017.

Οδηγίες για την ημέρα των εισαγωγικών εξετάσεων ? Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016.