«

»

Ιούν 13 2017

Συμπληρωματικές οδηγίες για την ημέρα των εισαγωγικών εξετάσεων: Τρίτη 20 Ιουνίου 2017

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών/τριών για πλήρωση θέσεων φοίτησης στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2017-18 στην Α΄ τάξη του σχολείου μας,

παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το συνημμένο αρχείο που καταγράφει την είσοδο Α?, Β? ή Γ? από την οποία θα εισέλθουν οι υποψήφιοι στο κτίριο εξετάσεων.

Για διευκόλυνση των υποψηφίων, την ημέρα της εξέτασης, θα υπάρχει ειδική σήμανση μπροστά στο Κεντρικό Κτίριο της ΑΣΠΑΙΤΕ (κτίριο εξετάσεων).

Συμπληρωματικές οδηγίες για την ημέρα της εξέτασης έχουν δοθεί σε προηγούμενη ανάρτηση.

Τέλος, παρακαλούμε πολύ να επισκέπτεστε καθημερινά τον ιστότοπο του σχολείου μας ο οποίος θα ενημερώνεται άμεσα, σχετικά με κάθε θέμα που αφορά στις εισαγωγικές εξετάσεις του σχολείου.

Ο κατάλογος στον οποίο καταγράφεται η είσοδος από την οποία θα πρέπει να εισέλθει στο κτίριο εξετάσεων ο κάθε υποψήφιος.