«

»

Δεκ 02 2019

Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα «ASPnet UNESCO»

Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο – Σχολικό έτος 2019-20

Το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο ανήκει, από το σχολικό έτος 2017-18, στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων ASPnet UNESCO (Associated Schools Project Network UNESCO), ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό δίκτυο σε 177 χώρες-μέλη του Οργανισμού, στο οποίο συμμετέχουν 150 σχολεία από όλη τη χώρα.

Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των μαθητών στις διαδικασίες δημοσίου διαλόγου και η ανταλλαγή απόψεων πάνω σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνικών διακρίσεων, πολιτισμού, περιβάλλοντος και εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της UNESCO.

Το σχολείο μας θα συμμετέχει σε διοργανώσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ASPNET UNESCO των Συνεργαζόμενων Γυμνασίων  Αττικής.

Αριθμός μαθητών: 15 μαθητές από όλες τις τάξεις

Συναντήσεις: Παρασκευή, 13:30 – 15:00

Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Λαλιώτου Ευσταθία, Τριαντοπούλου Θεοδώρα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα πρέπει να υποβληθούν στη Διεύθυνση του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου από 03/12/2019 έως και 06/12/2019.