«

»

Ιούν 12 2019

Παραλαβή ελέγχων προόδου

Η παράδοση των ελέγχων προόδου θα γίνεται στους γονείς και κηδεμόνες την

Τρίτη 18 Ιουνίου από 13:00 – 14:15