Μετά τις 20 Σεπτεμβρίου περίπου θα ανακοινωθεί στους μαθητές ο κατάλογος των προτεινομένων ομίλων για το σχολικό έτος 2023-24 οπότε και θα κληθούν να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους.